Misyon ve Vizyon

MİSYON

Derneğimiz mevcut eğitim ve öğretim kapasitesini geliştirmek için farklı yaklaşım ve uygulamalarla alternatif modeller geliştirmek,

Mevcut eğitim modelleri inceleyerek çağa uygun hale getirici çalışmalar gerçekleştirmek,

En iyi standardı yakalamak için yurt içi ve yurt dışı metodolojilerin
araştırılmasını, transfer edilmesini sağlamak,

Bunu gerçekleştirirken pek çok alan ve başlıkta eğitim, seminer, panel, çalıştay, konferans, açık oturum gibi çalışmalar yürütmektir.

VİZYON

Kaliteli eğitim, kaliteli insan!

Nitelikli geleceğin, nitelikli eğitimle karşılanacağı inancımızla

21. yüzyılın mevcut eğitim modellerini geliştirerek bireylerin kişisel ve mesleki gelişimi desteklemek,

Var olan kaliteli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması noktasında hizmet sunmak,

Bireylerin üretken profile geçmesine destek olmak vizyon tanımımızdır.