Hakkımızda

Derneğimiz

Her düzeyde eğitim ve öğretim alanında kalite ve kapasitenin geliştirilmesine yardımcı olmak, farklı yaklaşım ve uygulamaları kendi çalışma alanı içerisinde görerek, alternatif modeller üzerinde inceleme ve araştırma yapmak, yeni modeller geliştirmeye destek olmak, bunları uygulamak, mevcut uygulamalara yardımcı olmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacı ile yurt içi ve yurt dışı tüm eğitim kurumları, kamu kurum kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Yaklaşımlarımız

  • Ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek,
  • Eğitim ve öğretim alanında kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek,
  • Alternatif eğitim modelleri geliştirerek kaliteli içerikler üretmek,
  • Mevcut uygulama ve içerikleri standartların üzerine taşımak,
  • Geliştirilmiş yeni eğitim ve öğretim metotlarını yaygınlaştırmak şeklinde özetlenebilir.

Hikayemiz

Ülkemizde mevcut eğitim içeriklerinin, metotlarının yeterli olmadığı, 21. yüzyıl eğitim modellerinin gerisinde kaldığını fark etmemizle birlikte yeni bir oluşumla bu açığı kapatmak için hizmet sunma gönüllüsü olmaya karar verdik. Eğitim ve öğretim standartlarını gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarmak, vatandaşlarımıza sunmak, kişisel ve mesleki bilgi becerilerini arttırıcı yöntemler geliştirmek ve sunmak nihai hedefimiz oldu. Tüm bu idea etrafında toplanan eğitim gönüllülerimiz ile 18/12/2014 tarihinde derneğimizi Ankara’da kurduk.

Derneğimizin tüzüğü

IECSA_TÜZÜĞÜ