Girişimcilik

Türkiye’de her yıl yaklaşık 2 milyon birey bir yükseköğretim kurumunda mesleki yeterlikler edinmek amacıyla ÖSYM tarafından hazırlanan sınavlara katılmaktadır. Fakat bu öğrencilerin ancak yarısı aldıkları puan neticesinde tercih yapıp yükseköğretim kurumlarına yerleşebilmektedir.

Ayrıca TÜİK’in 2018’de yayınladığı istatistiklere göre lisans programından mezun olmanın işgücü ve istihdama katılmak için yeterli olmadığı görülmektedir. Ülkemizde lisans mezunu istihdam oranı erkeklerde % 78,3, kadınlarda %58,3 oranında gerçekleşmektedir (TÜİK, 2018).

Bu tablo, ülkemizde gençlerin girişimcilik başta olmak üzere 21.yy becerilerinin geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Peki girişimci kimdir ve girişimcilik becerileri nelerdir?

Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun oluşturulmasıdır. (1)

Girişimci; ise ticaretsanayi gibi alanlarda sermaye koyarak bir işi yapmaya girişen, kâr amacıyla riski üzerine alan kişidir. (2)

12

OECD, girişimciler için üç ana beceri grubunu belirlemiştir:

 • Teknik beceriler
  • İletişim becerileri
  • Çevre izleme becerileri
  • Problem çözme becerileri
  • Teknolojiyi uygulama ve kullanıma becerileri •
  • Kişilerarası ve organizasyonel beceriler
 • İşletme yönetimi becerileri
  • Planlama ve hedef belirleme
  • Karar verme
  • İnsan kaynakları yönetimi
  • Pazarlama
  • Finans
  • Muhasebe
  • Müşteri ilişkileri
  • Kalite kontrol
  • Müzakere
  • İş lansmanı
  • Büyüme yönetimi
  • Yönetmeliklere uygunluk becerileri
 • Kişisel özellikler
  • Öz kontrol ve disiplin
  • Risk yönetimi
  • Yenilik
  • Kalıcılık
  • Liderlik
  • Değişim yönetimi
  • Ağ kurma
  • Stratejik düşünme

Eğitim-öğretim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının gençler ve yetişkinlerde bu becerilerin gelişmesi için yürüteceği çalışmalar ülkemizin ekonomik gelişimine katkı olacaktır.