Erasmus+ KA102

Proje AdıGüvenli Ağlar, Güvenli Bilişim
Proje numarası2015-1-TR01-KA102-018534
Bütçe56512 EUR
ProgramErasmus+
Ana EylemBireylerin Öğrenme Hareketliliği
Faaliyet türüMesleki Eğitim Öğrenici ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği

Özet

İş gücü bakımından önemli bir potansiyel bulunan ülkemizdeki mesleksizlik ve nitelikli personel eksikliği sorunun çözümünde mesleki eğitim kurumlarına düşen görev aşikârdır. Ancak Mesleki eğitim kurumlarının fiziki altyapılarının yetersiz olması, sektörün gerektirdiği nitelikler ile mevcut müfredatlar arasında farklılıklar bulunması, okul-sektör işbirliğinin yetersiz olması gibi sebeplerle nitelikli elman yetiştirilmesi konusunda eksiklikler görülmektedir.


Sektöre nitelikli eleman yetişilememesi sorununun çözülmesine katkı sağlamak için eğitimi geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten derneğimiz koordinesinde ve Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konsorsiyum ortaklığında öğrencilerimizin yurtdışındaki saygın kurumlarda kendi alanları ile ilgili staj yapabilecekleri bu proje hazırlanmıştır.


Proje konumuz, teknoloji ve bilgisayarların hayatımıza girmesiyle her alanının vazgeçilmez bir parçası olan ağ kullanımı ve bununla birlikte gelen arıza ve güvenlik sorunlarıdır. Bilgisayar sistemlerine ve ağlarına yönelik saldırılar ciddi miktarda para, zaman, prestij ve değerli bilgi kaybına neden olmaktadır.


Ülkemizde, bilgisayar ağları konusunda Avrupa ülkelerine kıyasla ciddi güvenlik zaafları bulunmaktadır Bu nedenle; ülkemiz bilişim alanında bilgisayar ağlarının güvenliğini sağlayacak, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış vasıflı teknik elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır.


Proje kapsamında Oluşturduğumuz konsorsiyumda; kuruluşumuz Uluslararası Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği konsorsiyum koordinatörü, Üsküdar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise konsorsiyum üyeleridir.


Nitelikli teknik elemanlar yetiştirme konusunda benzer sıkıntıları olan mesleki eğitim kurumlarımızın Bilişim Teknolojileri Alanı’nın 11.ve 12.sınıf öğrencileri Avrupa’daki modern ve teknolojik altyapı bakımından son derece gelişmiş imkanlara sahip işletmelerde “Ağ Güvenliği” stajı yapmış mesleki ve kişisel becerilerini arttırmışlardır. Bu öğrencilerin kapasite gelişimi ile Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanmıştır.


Ayrıca; katılımcıların genel ve mesleki yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, iş hayatına entegrasyonlarının sağlanması, Ağ Güvenliği konusunda yenilikçi ve modern uygulamaları öğrenmeleri, Avrupa iş disiplinini özümsemeleri, projemizin gerçekleştirilen diğer amaçlarıdır.


Katılımcılar ve paydaşlar üzerinde olumlu etkileri görülen diğer konular ise sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi, Avrupalılık bilinci oluşturmaları, girişimcilik, yeniliklere açık olma ve ekip ruhu gibi kişisel özellikler edinmeleri, derneğimizin yönetimsel ve kurumsal kapasitesinin artması, yenilikçi uygulamaların eğitim kurumlarımıza ve sektöre transfer edilmesi, sürdürülebilir ortaklıkların kurulması, okullarımızın kurumsal ve eğitim kapasitelerinin gelişmesidir.


Uzun vadede gerçekleşmesini beklediğimiz faydalar ise; Bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu Ağ Güvenlik önlemlerini alabilecek vasıflı teknik eleman ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmak, ulus ötesi işbirlikleri ile yeni ortaklıklara zemin hazırlamak, eğitim ortamlarında kalite ve modernizasyonun geliştirilmesine katkıda bulunmak, okul-sektör arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesine katkı sağlamaktır.


Konsorsiyum ortaklarının katılımıyla Proje Yönetim Ekibi tarafından yürütülen projemiz faaliyetleri organize edip proje sürecinin sorunsuz ilerlemesini, tüm faaliyetlerin plana uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır.

Hazırlık faaliyetleri kapsamında Tanıtım, Anlatma ve Sunuş yöntemleri kullanılmış, hareketlilik faaliyetleri sırasında; Anlatma, Gösterip Yaptırma ve Uygulama yöntemleri kullanılarak staj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yaygınlaştırma faaliyetleri sırasında ise; Tanıtım, Anlatma ve Sunuş yöntemleri kullanılarak tüm hedef gruplar projemizden haberdar edilmiştir.


Her okuldan 11 olmak üzere toplam 33 öğrencimizin yararlandığı projemizin akışları farklı tarihlerde Almanya’daki “ITNT Multimedia & Marketing GmbH”, Portekiz’deki “Inforcavado Lda” ve Romanya’daki “Sc Green It SRL” firmalarına gerçekleştirilmiştir. Her bir akışımızda 11 katılımcı ve 1 refakatçi yer almıştır.

Proje kitapçığı: