Tasarım Odaklı Düşünme

Tasarım odaklı düşünme, yaratıcı problem çözme sürecidir.

Tasarım odaklı düşünmenin insan merkezli bir özü vardır. Kuruluşları, onlar için yarattıkları insanlara odaklanmaya teşvik eder ve bu da daha iyi ürünlere, hizmetlere ve içsel süreçlerin oluşmasını sağlar. Bir iş ihtiyacına yönelik bir çözüm oluşturmak için oturduğunuzda, ilk soru her zaman arkasındaki insan ihtiyacı ne olmalıdır?

Tasarım odaklı düşünmeyi kullanırken, insan bakış açısından arzu edileni teknolojik olarak uygulanabilir ve ekonomik olarak uygulanabilir olanla bir araya getiriyorsunuz. Ayrıca, tasarımcı olarak eğitilmemiş kişilerin çok çeşitli zorlukları ele almak için yaratıcı araçlar kullanmasına olanak tanır. Süreç, harekete geçmek ve doğru soruları anlamakla başlar. Bu, basit zihniyet değişikliklerini benimsemek ve sorunları yeni bir yönden ele almakla ilgilidir.

Tasarım odaklı düşünme, ekibinize veya kuruluşunuza aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

  • Hizmet sunduğunuz kişilerin (müşteriler, öğrenciler, kullanıcılar, gönüllüler vb.) ihtiyaçlarını daha iyi anlamak
  • Yeni fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin piyasaya sürülmesiyle ilişkili riski azaltmak
  • Yenilik getirmek
  • Değeri yeniden tanımlamak ve organizasyonel kültür değişikliği yapmak
  • Sağlık, eğitim, gıda, su ve iklim değişikliği gibi karmaşık toplumsal sorunlara ve farklı paydaşları ve çoklu sistemleri etkileyen sorunlara çözüm getirmek

Tasarım Düşünmenin Aşamaları

Tasarım odaklı düşünmenin aşamaları doğrusal adımlar olarak öğretilse de, ancak pratikte süreç her zaman doğrusal değildir. Bu adımlardan bazıları birkaç kez gerçekleşebilir ve hatta aralarında gidip gelebilirsiniz. Tasarım odaklı düşünme aşamalarında ilerlemek sizi boş bir sayfadan yeni, yenilikçi bir çözüme götürebilir.

Bir Soru Çerçevelendirin:Başkalarına yaratıcı çözümler aramaya ilham veren itici bir soruyu belirleyin.
İlham Toplayın:İnsanların gerçekte neye ihtiyacı olduğunu keşfederek yeni düşünceye ilham verin.
Fikirler Üretin:Çığır açan fikirlere ulaşmak için bariz çözümlerin ötesine geçin.
Fikirleri Somut Hale Getirin:Fikirleri nasıl daha iyi hale getireceğinizi öğrenmek için kaba prototipler oluşturun.
Öğrenmek için Test Edin:Geri bildirim toplayarak ve ileriye dönük deneyler yaparak fikirleri hassaslaştırın.
Hikayeyi Paylaşın:Başkalarına eyleme geçmeleri için ilham vermek için bir insan hikayesi oluşturun.
tasarım odaklı düşünmenin aşamaları

Kaynak:

What is Design Thinking?